Läs på nätet

Du kan läsa tidigare nummer av Magasin Båstad på nätet.
Några nummer finns kanske sparade på ditt lokala bibliotek. Gå in och fråga om du söker något speciellt.
Du kan givetvis också kontakta oss via mail eller telefon.

Nästa nummer ute i mars

Läs tidigare nummer